" /> Landbouwdrainage
drainagebedrijf drainage drainagebuis friesland drain sleufloos kettinggraver

Drainagebedrijf Friesland Drain

Landbouwdrainage

 

Friesland Drain is gespecialiseerd in het aanleggen van drainage voor o.a. de:

 

 

 • landbouw
 • veehouderij
 • kwekerij
 • bollenteelt
 • fruitteelt

 

 

Voor deze ondernemingen is het van groot belang dat de grond goed gedraineerd is en goed gedraineerd blijft.

 

Het doel van drainage is om uw perceel of percelen langer begaanbaar, bewerkbaar en beheerbaar te houden in

periodes van vele regenval, lange winters of lange droogteperiodes.

Drainage voert het overtollige water af via het drainagestelsel dat uitmondt in een sloot, (regel)put, riool of

een dergelijk afvoer- en/of collecteerpunt.

 

Mocht er niet een sloot, afvoerpunt of opslagpunt aanwezig zijn dan wordt er meestal met een hoofddrain gewerkt

welke het water afvoert naar een nabij gelegen afvoer- en/of opslagpunt.

De drainagereeksen in het perceel kunnen eventueel dan via t-stukken gekoppeld worden op de hoofddrain.

 

In veel gevallen is het vasthouden van water belangrijker geworden dan het direct afvoeren van water.

Ook voor een gesloten peilgestuurd systeem bent u bij Friesland Drain op het juiste adres.

 

 

Drainage zorgt voor (een):

 

 • langer groeiseizoen
 • het beste resultaat uit uw oogst
 • snellere en schonere oogst
 • ​hogere opbrengst
 • percelen langer begaan- en bewerkbaar
 • minder risico op gewasschade
 • dat het zuurstof gehalte toeneemt

 

 

Welke aanlegmethode, buiskeuze, omhulling, diepte, afstanden, etc hangt voor een groot deel af van:

 

 • de grondsoort            
 • perceel inrichting
 • afvoer mogelijkheden
 • waterstand en kwaliteit
 • hoogte verschillen in het perceel
 • ​de structuur en de doorlaatbaarheid
 • ons advies in overleg met u                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wij leveren u top kwaliteit drainage en een professionele aanlegmethode, door ervaren medewerkers, voor

een concurrerende prijs.

Kwel-drainage

1100.JPG