" /> Drainage Project
drainagebedrijf drainage drainagebuis friesland drain sleufloos kettinggraver

Drainagebedrijf Friesland Drain

Opdrachtgever: Wetterkip Fryslan en Provincie Fryslan

 

Drainagebedrijf Friesland Drain is in samenwerking met de Provincie Fryslân en het

Wetterskip Fryslân begonnen aan de veenweidevisie in het veenweidegebied in Friesland.

 

In het teken hiervan worden er proeven met onderwater drainage gedaan om het inklinken / oxideren van het veen te reduceren en te vertragen.

 

Door het slootwateren grondwaterpeil omhoog te brengen wordt er ook ingespeeld op de verdroging en droogteschade in de periodes van hitte.

 

​Op verschillende percelen door Friesland werd doormiddel van onze sleufloze drainagemachine en kettinggraver de drainage aangelegd.

0007.JPG 0017.JPG 0013.JPG 0011.JPG 0018.JPG 0020.JPG 0010 0005.JPG 0022.JPG 0001.JPG 0008.JPG 0014.JPG 0009.JPG 0003.JPG 0004.JPG 0002.JPG 0012.JPG 0016.JPG 0006.JPG 0019.JPG 0015.JPG 0021.JPG

Veenweidevisie Friesland

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslan en Verkley BV Drachten

 

In opdracht van Wetterskip Fryslan en Verkley BV Drachten heeft Friesland Drain een aantal kilometer

drainage aangelegd in het talud tussen het wegdek en de zeedijk.

De werkzaamheden vonden plaats tussen Ferwert en Marrum.

 

De Ø125 drainagebuizen werden aangelegd door onze kettinggraver waarbij de sleuven werden

opgevuld met schelpen. De drainage in de dijk werkte niet meer optimaal waardoor hevige neerslag

niet meer goed afgevoerd werd.

 

Hierdoor konden werkzaamheden aan de dijk en onderhoud geen doorgang meer vinden door natte taluds en bermen.

Op de naast gelegen weg kwamen ook gevaarlijke verkeerssituaties voor o.a. in de vorm van het opvriezen van het wegdek.

 

 

Zeedijk Drainage Ferwert - Marrum Fase II

AA1.JPG AA4.JPG AA2 AA6 AA5.JPG AA10.JPG AA3.JPG AA8.JPG AA7.JPG

Opdrachtgever: Riethandel G.J. de Vries

 

In opdracht van de Vries BV hebben wij een paardenterrein / paardenweide gedraineerd met

de kettinggraver.

 

De drainagesleuven zijn hierbij aangevuld met drainagezand.

 

Na de werkzaamheden heeft de para-plow het perceel los gewoeld om zodoende de structuur

van het terrein te verbeteren en open te houden.

Drainagebedrijf Friesland Drain Drainagebedrijf Friesland Drain Drainagebedrijf Friesland Drain Drainagebedrijf Friesland Drain Drainagebedrijf Friesland Drain Drainagebedrijf Friesland Drain Drainagebedrijf Friesland Drain

Paardenterrein Cornjum

Drainage t.b.v. Kwelwater

 

Opdrachtgever: Grondverzetbedrijf v.d. Meer - Scharnegoutum

 

Een drainageklus uitgevoerd door onze kettinggraver nabij Luttelgeest in Flevoland.

 

Hier is een rond 125mm drainagebuis aangebracht door de kettinggraver

met een goede laag drainagezand opvulling.

 

De drainagebuis wordt aangelegd i.v.m. het kwelwater, wat door de naast gelegen tocht

sloot omhoog komt zetten.

Drainagebedrijf Friesland Drain Drainagebedrijf Friesland Drain Drainagebedrijf Friesland Drain Drainagebedrijf Friesland Drain Drainagebedrijf Friesland Drain

Hier vindt u een aantal voorbeelden van onze werkzaamheden waar wij een aantal foto's van hebben gemaakt.

 

Zeedijk Drainage Ferwert - Marrum Fase I

 

Opdrachtgevers: Wetterskip Fryslan & Dusseldorp Groep

 

Het eerste deel van het herdraineren van de zeedijk is hierbij afgesloten.

 

In opdracht van Wetterskip Fryslan en Dusseldorp Groep is er door Friesland Drain een aantal kilometer Ø125 drainagebuis aangelegd.

Hierbij werden de drains aangevuld met goed doorlaatbare schelpen.

 

De drainage moet er voor zorgen dat de wegen in de winter niet meer door overtollig water opvriezen en daarmee gevaarlijk verkeersituaties worden voorkomen. 

 

Hierna kunnen werkzaamheden en bewerkingen aan de zeedijk ook onder droge omstandigheden plaatsvinden.