" /> Terrein- en Cunetdrainage
drainagebedrijf drainage drainagebuis friesland drain sleufloos kettinggraver

Drainagebedrijf Friesland Drain

Terreindrainage

 

Wij kunnen via onze drainagesystemen ervoor zorgen dat uw grondwaterstand definitief verlaagd wordt.

Voor u op een terrein een gebouw, loods, parkeerterrein of bouwput gaat bouwen leggen wij op de benodigde diepte ons drainagesysteem aan om zodoende de grondwaterstand drastisch te verlagen.

 

De drainage kan hierbij uitlopen:

 

  • in een sloot
  • via een hoofdleiding
  • op een vacuumpomp
  • in een put of putten

 

Het controleren en reinigen van dit systeem is makkelijk uit te voeren en houdt uw drainagesysteem voor jaren en jaren in topkwaliteit.

 

 

Cunetdrainage

 

Cunetdrainage wordt o.a. toegepast langs nieuwe wegen, bestaande wegen, fietspaden, wandelpaden, zeedijken en dergelijke.

 

Door het aanleggen van drainage aan beide kanten van de weg wordt het grondwaterpeil verlaagd zodat deze niet tot op het maaiveld komt.

 

Hiermee voorkom je o.a. het opvriezen van het wegdek of pad en worden bermen en taluds beter bewerkbaar en meer toegankelijk.